Filters

Positieve gezondheid

Wat is positieve gezondheid?


Bij Vegro gaan we altijd uit van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een zienswijze die uitgaat van het menselijke vermogen, waarbij verondersteld wordt dat we veel eigen regie kunnen voeren over onze levens. Daarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke veerkracht van mensen.

Een betekenisvol leven staat centraal bij positieve gezondheid, in plaats van aandoeningen en ziekten. Wat wilt u nog kunnen en hoe gaat u dat doen? Deze vraag is een uitgangspunt bij positieve gezondheid.

De theorie werd in 2012 geïntroduceerd door arts-assistent Machteld Huber. Zij vond de officiële definitie van 'gezondheid' onhoudbaar. Die definitie luidt namelijk: 'een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden'. Volgens Huber voelt niemand zich ooit helemaal gezond op al deze gebieden. Iedereen heeft immers weleens wat.

Hoe past Vegro positieve gezondheid toe?


Wij willen graag dat u de kwaliteit van uw leven zelf bepaalt. Positieve gezondheid is ons uitgangspunt.

We zien vaak dat mensen (nog) veel willen doen. Bij Vegro willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen en kijken we naar wat iemand nog wél kan. Persoonlijke veerkracht van mensen staat hierbij centraal. Wij helpen u de regie over uw gezondheid te laten houden en uw leven zo comfortabel mogelijk te maken. We kijken niet graag naar de aanwezigheid van ziektes en beperkingen, maar leggen de nadruk op gezondheid en mogelijkheden.

Positieve gezondheid in een notendop:

  • De mens staat centraal.
  • Uitgaan van het positieve, niet van obstakels en belemmeringen. 
  • Focus op gezondheid in plaats van ziekte. Wat is er wél mogelijk? 
  • Eigen regie voeren over fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. 
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden