Filters

Veiligheid en privacy

Privacyverklaring Vegro Verpleegartikelen B.V.

Vegro Verpleegartikelen B.V. neemt de privacy van haar klanten zeer serieus en verwerkt persoonsgegevens altijd volgens de wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats via onze webwinkel met een beveiligde omgeving waardoor we je data optimaal beschermen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vegro Verpleegartikelen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij raden je aan om onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen om te begrijpen wat er met je gegevens gebeurt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruikmaakt van onze online winkel, verzamelen en bewaren wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden toevertrouwd om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bijzondere persoonsgegevens (BSN indien indicatie nodig is)

Registreren

Om gebruik te maken van bepaalde delen van onze webwinkel moet je eerst registreren. Wanneer je jezelf registreert, bewaren wij je persoonsgegevens die je hebt opgegeven via de door jou gekozen gebruikersnaam. Deze gegevens bewaren we omdat je ze dan niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en omdat we je zo kunnen contacteren in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit door de wet wordt voorgeschreven. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.

Toegang portaal

Ons portaal geeft je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven of wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken we je persoonsgegevens om deze af te handelen. Indien nodig kunnen we deze ook aan derden verstrekken voor het doel van een goede afhandeling. Meer informatie hierover vind je in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte stellen van nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Via onze webwinkel bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier. Je kunt zelf kiezen welke gegevens je daarbij aan ons verstrekt. De informatie die je verzendt, wordt zo lang bewaard als nodig is om jouw vraag volledig te beantwoorden en af te handelen.

Daarnaast bieden we ook een nieuwsbrief aan, waarmee geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over onze producten en/of diensten. Elke mailing bevat een link waarmee je je ook weer kunt uitschrijven kan. Je e-mailadres mag alleen aan onze lijst met abonnees toegevoegd worden met jouw expliciete toestemming. 

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je opvragen. Hiervoor wordt op het moment zelf toestemming om gevraagd.

Locatiegegevens kunnen daarnaast ook door aanbieders van navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, opgeslagen en verwerkt worden. Apple of Google hebben ook toegang tot deze gegevens. Wij hebben hier helaas geen invloed op; daarom adviseren we om de privacyverklaringen van de betrokken aanbieders te lezen.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties op basis van jouw genereerde persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen gegevens doorsturen naar onze partners, die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Sommige partijen hebben hun vestiging buiten de EU. In dat geval staan wij in nauw contact met hen om te zorgen dat alle Europese privacyregels worden nageleefd. Uiteraard vragen we je uitdrukkelijke toestemming voordat wij gegevens aan derden verstrekken. Daarnaast bevat onze webwinkel social media knoppen, waarmee de beheerders van de betreffende platforms gebruikersinformatie verzamelen.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies, zowel door ons als door derden die wij hebben ingeschakeld. Wanneer je voor de eerste keer de webwinkel bezoekt, zie je een melding waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. We beschouwen verder gebruik van onze website als toestemming voor het gebruik van deze cookies. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om cookies in je browser uit te schakelen; houd er dan wel rekening mee dat dit invloed kan hebben op de functionaliteit van de site.

Wij hebben afspraken gemaakt met de derden die cookies plaatsen over het gebruik ervan en de bijbehorende applicaties. Echter hebben we geen volledige controle over wat deze aanbieders uiteindelijk met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij omgaan met cookies, verwijzen we je graag naar hun privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveilingsbeleid voor meer informatie

Bewaartermijnen

We bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Vervolgens worden de gegevens nog maximaal een jaar bewaard voor de beschreven statistische doeleinden. Daarna worden ze gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze webwinkel verbonden zijn. We kunnen niet garanderen dat deze partijen je persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Daarom raden we aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je ze gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom is het verstandig om deze regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, of als je inzage wilt in (of veranderingen aan) je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek sturen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Of als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, je kunt ook een verzoek indienen om deze gegevens te exporteren. Ten slotte kun je ook aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren. Als je bijvoorbeeld toegang wil hebben tot persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een cookie, moet je deze cookie meesturen. Je vindt deze terug in de instellingen van je browser. Als de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om ze te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Volgens de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerking. Je kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Contactgegevens

Vegro Verpleegartikelen bv
Veiligheid- en privacy
Vennestraat 13
2161 LE Lisse
privacy@vegro.nl

 


Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden