Ruilen en retouren


Reclamaties

U bent gehouden de producten, zodra deze door u zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de producten in orde zijn en indien de producten door ons zijn vervaardigd, deze in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de gebreken waarop de reclame betrekking heeft.

Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient u, binnen vijf werkdagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren.

Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of verschillen in kwaliteit, aantal, maat, model of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten uw verplichtingen met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

Ingeval u gegevens verstrekt op basis waarvan wij het product produceren en/of afleveren en/of aanmeten, staat u in voor de juistheid van de gegevens. Wij zijn nimmer gehouden wijzigingen en/of aanvullingen en/of verbeteringen aan het product aan te brengen noch zijn wij aansprakelijk voor schade ingeval het product afwijkingen en/of gebreken bevat tengevolge van door u opgegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Uitzonderingen op het zichttermijn van zeven werkdagen zijn: sanitaire producten, producten die direct op het lichaam gedragen worden, en maatwerk.

Goederen aan ons geretouneerd komen allleen in aanmerking voor restitutie wanneer zij onbeschadigd en in originele verpakking bij ons aangeboden worden onder vermelding van het retournummer.
Laden
Laden
Waarom Vegro?
Uit voorraad leverbaar
Snelle levering
Met ruim 60 winkels altijd in de buurt
Klantenservice 24/7 0800 - 2 88 77 66 (gratis)
Winkels
  • Bezoek één van onze winkels.
  • Altijd een winkel bij u in de buurt!
Vegro Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig tips over positieve gezondheid en blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen en evenementen.

Max. 1 nieuwsbrief per week, uitschrijven altijd mogelijk


Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten