Filters

Ruilen en retouren


INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag ofwel in geval van huren of lenen van de sluiting van de overeenkomst, ofwel na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Vegro Verpleegartikelen B.V.
t.a.v. Zorgservices
Ambachtsweg 26
2222 AL KATWIJK

Telefoon: 0900 - 288 77 66 
Faxnummer: 0252 - 43 03 01
E-mail: verkoop@vegro.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, mits wij het artikel van u terug hebben ontvangen of u bewijs kunt overleggen dat u het terug heeft gezonden.
De gevolgen van herroeping van gehuurde en/of geleende producten is dat u de eventuele huurkosten/leenkosten tot het moment van ontbinding gehouden is te betalen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

Naar gelang de overeenkomst zullen wij de goederen afhalen (hiervoor zullen wij een bedrag van € 12,50 in rekening brengen) of dient u de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen, aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld borstkolven, lichaamsthermometers, kussens).

Dit PDF-formulier kunt u uitprinten, invullen en bij de te retourneren bestelling voegen.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
Waarom Vegro?
Uit voorraad leverbaar
Snelle levering
Winkels door heel Nederland
Winkels
  • Bezoek één van onze winkels.
  • Altijd een winkel bij u in de buurt!
Vegro Nieuwsbrief
Mis geen van onze acties, nieuwtjes en relevante ontwikkelingen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Max. 1 nieuwsbrief per week, uitschrijven altijd mogelijk


Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden