Filters

Garantie en service

Wij houden ons aan alle wettelijke garantieregels. Dit betekent dat een product aan je verwachtingen moet voldoen en geen gebreken mag vertonen die niet binnen de normale levensduur te verwachten zijn bij normaal gebruik. Heeft het product toch een gebrek, dan staan wij wettelijk in voor herstelling of vervanging. Sommige producten hebben ook een fabrieksgarantie waar bovenop de wettelijke garantie geldt.

Als je gebruik wil maken van de garantie, neem dan contact op met de afdeling klantenservice.

Voorwaarden om een beroep te kunnen doen op garantie

Wij bepalen de garantietermijn aan de hand van de gemiddelde levensduur van het betreffende product. Hiervoor vragen wij jou om een geldig aankoopbewijs. Thuiswinkel.org garandeert ook de naleving van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.

Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.

Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Service en assortiment

Vegro biedt een breed assortiment dat voorradig is en binnen drie werkdagen geleverd kan worden. Heb je vragen of opmerkingen over een artikel of onze service? Onze klantenservice staat voor je klaar. Liever fysiek contact? Laat je dan adviseren in één van de Vegro zorgwinkels of servicepunten.

Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden