Veelgestelde vragen voor u als mantelzorger

Veel mensen weten vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn! U bent mantelzorger als u langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Dit moet meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zijn.
In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Een groot deel van deze mensen is zich er niet van bewust dat hij of zij mantelzorger is. Mantelzorgerszijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij verlenen zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen. Mantelzorg omvat niet de alledaagse zorg van gezinsleden voor elkaar, bijvoorbeeld voor een gezond kind.
 
Van de mantelzorgers zorgt:
•15% voor hun partner
•39% voor hun (schoon)ouder
•9% voor hun (stief- of pleeg)kind
•17% voor een ander familielid
•19% voor een kennis, vriend, buurman/buurvrouw
•1% voor andere personen
 
81% van de mantelzorg wordt gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden van de mantelzorgers, meestal aan uitwonende ouders.
 
Leeftijden geslacht van mantelzorgers:
•18-34 jaar 16 %
•35-44 jaar 22 %
•45-54 jaar 32 %
•55-64 jaar 17 %
•65-74 jaar 9 %
•> 75 jaar 4 %
 
Mannen vormen 42% van de mantelzorgers, vrouwen 58%.
Nederland kent 2,6 miljoen mantelzorgers die gemiddeld 15 uur per week mantelzorg verlenen. Ongeveer één op de acht werknemers verleent mantelzorg. De combinatie van werk en zorg kan zwaar vallen en wordt door circa de helft van de mantelzorgers als moeilijk ervaren. Dat kan leiden tot overbelasting. Mantelzorgers melden zich soms ziek door de dubbele belasting van werk en mantelzorg. Zeker 50.000 tot 100.000 mantelzorgers stoppen met werken of gaan minder werken. Gelukkig zijn er diverse instanties die de zwaarte van mantelzorgen kunnen verlichten.
Stichting Werk & Mantelzorg
Werkgevers worden opgeroepen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Dit levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen; de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze stichting helpt om werk en privé zoveel mogelijk in balans te houden. De stichting is te vinden via www.werkenmantelzorg.nl, maar bijvoorbeeld ook op sociale media als Facebook en Twitter.
In gesprek
Het is belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken op het werk. Zo kunnen werknemer en werkgever gezamenlijk zoeken naar oplossingen en een betere balans tussen werk en privé. Op de site van Stichting Werk & Mantelzorg staan praktijkverhalen die inspirerend kunnen zijn voor u als mantelzorger.
Hulppunten
In heel Nederland zijn er Steunpunten Mantelzorg. Hier kunnen mantelzorgers persoonlijk terecht met al hun vragen. Voor emotionele steun, tips om mantelzorg en werk goed te combineren, praktische hulp en het regelen van vervanging kunt u terecht bij deze steunpunten. Op de gemeentewebsite van uw eigen woonplaats vindt u het dichtstbijzijnde steunpunt.
Mantelzorglijn
Voor vragen omtrent mantelzorg naast het werk kunt u telefonisch contact opnemen met de Mantelzorglijn via 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per gesprek). Bij de Mantelzorglijn kunt u terecht voor informatie en advies, en kan u uw verhaal kwijt.
Zorgen voor een naaste kost tijd en energie. Niet alleen dat, want bij het verzorgen van een ouder, partner of andere hulpbehoevende worden ook daadwerkelijke kosten gemaakt. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers tegemoet gekomen worden.
Mantelzorgwaardering
De gemeente is wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen. Iedere gemeente doet dat echter op haar eigen manier. Raadpleeg het Wmo-loket of de website van uw gemeente en vraag of ze u bijvoorbeeld financieel tegemoetkomen.
Via zorgverzekeraar
Sommige zorgverzekeraars bieden vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en/of voor een aantal dagen vervangende mantelzorg. De beschikbaarheid en hoogte van deze vergoeding verschilt per verzekeraar en aanvullend pakket.
Het is raadzaam om bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan of uw pakket ruimte biedt voor vergoeding. De Consumentenbond heeft een vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekeringen voor mantelzorg gemaakt, waarin staat welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorg bieden.
Aftrekbare kosten
Wanneer u iemand verzorgt die tot hetzelfde huishouden behoort, zijn er mogelijk specifieke zorgkosten die van de belastingen afgetrokken kunnen worden. Er dient dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De belastingdienst heeft op een rijtje gezet welke kosten aftrekbaar zijn voor mantelzorgers.
Reis- en parkeerkostenvergoeding
Als u een bijstandsuitkering heeft, vergoedt de gemeente in sommige gevallen uw reiskosten. Als degene die u vervoert niet zelfstandig kan reizen als gevolg van een handicap, heeft u bovendien recht op een gratis OV-begeleiderskaart.
 
Sommige gemeenten verlenen parkeervergunningen voor mantelzorgers. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 
Via Persoonsgebonden budget (Pgb)
Wanneer de persoon die verzorgd wordt een Persoonsgebonden budget heeft, kan de mantelzorger mogelijk betaald worden vanuit dit budget. De Rijksoverheid geeft alle informatie over het aanvragen van een Persoonsgebonden budget op hun website.
Dubbele kinderbijslag
Wanneer u een lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt kind thuis verzorgt, kunt u in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank wordt uitleg gegeven over de voorwaarden rondom het aanvragen van dubbele kinderbijslag.
Mantelzorgers die zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat er wettelijke verlofregelingen bestaan en dat ze daardoor bijvoorbeeld recht hebben op vrije dagen. Ook werkgevers zijn hier vaak niet of onvolledig van op de hoogte. Hieronder leest u informatie over een aantal verschillende regelingen.
 
Calamiteitenverlof
Deze verlofregeling is bedoeld voor zeer bijzondere persoonlijke situaties waarop meteen gereageerd moet worden, zoals het overlijden van een direct familielid. Uw werkgever is dan verplicht het salaris door te betalen. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. In uw cao kunnen andere afspraken over calamiteitenverlof staan. Lees deze daarom goed door om te achterhalen of er andere regelingen voor uw situatie gelden.
 
Kortdurend zorgverlof
Deze regeling is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende kinderen, ouders of een partner te geven. Uw werkgever betaalt minimaal 70% van het salaris door. Zorgverlof kan meerdere keren per jaar opgenomen worden. Er geldt wel een maximum aantal uren, namelijk twee keer het aantal uren dat u per week werkt. In uw cao kunnen andere afspraken over kortdurend zorgverlof staan. Lees deze daarom goed door om te achterhalen of er andere regelingen voor uw situatie gelden.
 
Langdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof is bedoeld om voor langere tijd voor uw ernstig zieke partner, kinderen of ouders te zorgen. Uw werkgever is niet verplicht uw salaris door te betalen. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk bij de werkgever aangevraagd worden en mag maximaal zes keer het aantal uren dat u per week werkt duren. Voor deze regeling geldt ook dat er andere afspraken over kunnen staan in uw cao.
 
Lees meer over verlofregelingen op de website van de Rijksoverheid.
Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen heeft verschillende producten in haar assortiment. Hierbij moet u denken aan hulpmiddelen voor in de woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. Uiteraard is er ook een assortiment voor buitenshuis beschikbaar. Voor deze zoektocht hebben wij de huistest ontwikkeld. Deze kunt u gemakkelijk online volgen, of u kunt zich laten informeren in één van onze winkels.
Laden
Laden
Waarom Vegro?
Uit voorraad leverbaarUit voorraad leverbaar
Snelle leveringSnelle levering
Met ruim 60 winkels altijd in de buurtAltijd in de buurt
Klantenservice 24/7Klantenservice 24/7 0900 - 2 88 77 66 
Winkels
  • Bezoek één van onze winkels.
  • Altijd een winkel bij u in de buurt!
Vegro Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig tips over positieve gezondheid en blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen en evenementen.

Max. 1 nieuwsbrief per week, uitschrijven altijd mogelijk


Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten