Filters

Veelgestelde vragen over garantie en service

Wij hanteren alle regels die zijn gebaseerd op wettelijke garantie. Een product moet doen wat u redelijkerwijs mag verwachten, zo staat dat in de wet. Een product behoort geen gebreken te vertonen die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik.

Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht dit kosteloos te herstellen of een vervangend product te leveren. U kunt het product dan kosteloos aan ons retourneren.

Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Indien u aanspraak wilt maken op garantie, kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop van Vegro op 0900 - 2 88 77 66.
Wij leiden de garantietermijn af uit de gemiddelde levensduur van het betreffende product. Daarvoor hebben wij van u een geldig aankoopbewijs nodig. Neem bij vragen gratis contact op met de afdeling Verkoop van Vegro (0900 - 2 88 77 66).

Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Vegro heeft een breed assortiment op voorraad en levert binnen drie werkdagen. Onze klantenservice staat altijd voor u klaar via het gratis telefoonnummer 0900 - 2 88 77 66. Tevens beschikt Vegro over winkels en uitleenpunten in heel Nederland.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden