AWBZ Uitleen Hulpmiddelen

vrijdag 18 november 2011
AWBZ Uitleen Hulpmiddelen

Wij hebben ons als Vegro de afgelopen maanden intensief ingezet om de door de overheid voorgenomen
wijziging op het gebied van de AWBZ Uitleen hulpmiddelen op een alternatieve wijze te laten organiseren.

In lijn met de visie van de gebruikers, vertegenwoordigd in zowel de CG-Raad als de NPCF en breed ondersteund door onze in Actiz en ZN verenigde opdrachtgevers, hebben wij een alternatief in Politiek Den Haag neergelegd welke aldaar positief is ontvangen.

Ons veelvuldig contact met de diverse beleidsmakers, waaronder mevrouw Gerbrands (Tweede Kamerlid PVV), heeft geleid tot een inmiddels breed aangenomen motie* waarmee alle hulpmiddelen onder de regie van de zorgverzekeraar blijven.

Deze gerealiseerde wijziging betekent dat nu ook het kortdurend gebruik van hulpmiddelen wordt erkend voor de belangrijke plaats die zij inneemt in de zorgketen. Ook beschouwen wij dit als een bevestiging dat deze belangrijke hulpmiddeleninzet in handen van de combinatie Thuiszorg & Zorgverzekeraar thuishoort.

Al met al een succesvolle afsluiting van dit langlopende traject!


Bijlage: tekst van de motie:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

33 000 XVI, nr. 52-de motie-Gerbrands c.s. over hulpmiddelen


De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat een deel van de ZVW hulpmiddelen en een deel van de AWBZ hulpmiddelen naar de WMO worden overgeheveld;
van mening, dat het verzekerd recht op hulpmiddelen binnen de WMO vervalt en dat gemeenten operationeel niet zijn uitgerust om deze stroom aan hulpmiddelen in goede banen te leiden;
verzoekt de regering geen ZVW hulpmiddelen en geen AWBZ hulpmiddelen over te hevelen naar de WMO maar deze onder de ZVW te laten vallen en verder niets te veranderen aan de hulpmiddelen die nu onder de WMO vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands, Venrooy, Smilde, Voortman

8.5
568 Thuiswinkel reviews

De klantvriendelijkheid is fantastisch! Locatie OLVG West haalde ik m'n spullen voor zwangerschap en huurde er mijn kolf, ben er prima geholpen.

Esther 12-12-2017 20:30:42 meer...

Veilig winkelen

  • Veel producten op voorraad
  • Snelle levering
  • Veilig online betalen
  • Gratis klantenservice (24 uur / 7 dagen per week)