Filters

Zorgprofessionals inzetten

‘Zorgprofessional’ is een breed begrip. De betekenis kan worden vertaald naar iedereen die een bijdrage levert aan het zorgproces of informele zorg verleent. Zorgpersoneel, buurtzorg, wijkteams, mantelzorgers, eerstelijnszorg, wijkverpleging, intramurale zorg en niet te vergeten de vrijwilligers maken dit een diverse groep.

De zorgdruk neemt toe, de vergrijzing neemt toe (het aantal 75+-ers zal in 2040 verdubbeld zijn t.o.v. 2018), de toekomst van de mantelzorger staat onder druk (10% van de mantelzorgers is overbelast), de extramuralisatie zet door (ruim een half miljoen ouderen zijn eenzaam) en de wens om medische handelingen veelal buiten het ziekenhuis plaats te laten vinden maakt het plannen van de zorg ook een stuk complexer.

De kosten van zorg stijgen, terwijl we een hogere kwaliteit van leven willen. Dat brengt veel uitdaging met zich mee. Om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen is er verandering nodig.

Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen heeft de verantwoordelijkheid tot participatie in dit thema.
Vegro denkt continu mee met haar klanten aan de verbetering van doelmatigheid van zorgtaken. Dat doen we vanuit het perspectief van de zorgprofessional en vanuit de cliënt.

Duurzaamheid in dit thema betekent dat zorgprofessionals bestend zijn tegen invloeden van buitenaf die het functioneren belemmeren. Ze moeten met blijvend plezier de nodige werkzaamheden kunnen verrichten.

Door innovatieve producten en diensten in te zetten, in combinatie met het geven van trainingen aan personeel, dragen we bij aan de optimalisatie van het zorgproces.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden