Alles over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Nederland

Als je in Nederland woont en te maken hebt met beperkingen die je tegenhouden om zelfstandig mee te draaien in de maatschappij, dan kan het zijn dat je in aanraking komt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar wat houdt deze wet eigenlijk precies in? En hoe kun je er gebruik van maken? 

Wat is de WMO?

De WMO is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat mensen met beperkingen of problemen, zoals ouderdom, ziekte of een handicap, ondersteuning kunnen krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, vervoer naar afspraken of dagbesteding.

Hoe werkt de WMO?

Als je denkt dat je ondersteuning nodig hebt vanuit de WMO, dan kun je contact opnemen met de gemeente waarin je woont. Zij zullen samen met jou kijken welke ondersteuning passend is voor jouw situatie. Dit kan variëren van praktische hulp tot persoonlijke begeleiding.

Vervolgens wordt er gekeken naar jouw eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren, zoals inkomen en vermogen. In sommige gevallen hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO

Wanneer blijkt dat de hulpvrager onvoldoende zelfredzaam is of niet goed kan meedoen in de maatschappij, is de gemeente verplicht om ondersteuning vanuit de WMO aan te bieden. Dit gemeente zal in dat geval een maatwerkvoorziening met de hulpvrager treffen.

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen aan in de vorm van huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening, individuele begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding en respijtzorg voor mantelzorgers.

De WMO voorziet ook in algemenere voorzieningen, zoals boodschappenservice, maaltijdverzorging, daklozenopvang en ontmoetingsplaatsen voor eenzame mensen.

"

De WMO zorgt ervoor dat mensen met beperkingen of problemen, zoals ouderdom, ziekte of een handicap, ondersteuning krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Medische hulpmiddelen vanuit de WMO aanvragen

Binnen de WMO valt ook de voorziening van medische hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen en andere mobiliteitsvoorzieningen. Het doel van deze voorzieningen is om mensen met een (lichamelijke) beperking zo goed mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven en hen meer zelfstandigheid te bieden. Wanneer het onmogelijk is om zonder medisch hulpmiddel zelfstandig te blijven, kun je aanspraak maken op vergoeding vanuit de WMO.

De aanvraag voor een medisch hulpmiddel verloopt via de gemeente en wordt beoordeeld door een onafhankelijke adviseur. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager.

Waar kun je terecht voor meer informatie over de WMO?

Wil je meer informatie over de WMO en hoe het werkt? Dan kun je terecht bij jouw gemeente of bij verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in maatschappelijke ondersteuning. Ook op de website van de Rijksoverheid vind je uitgebreide informatie over deze wet.

Kortom: de WMO is er om mensen met beperkingen te ondersteunen en hun zelfstandigheid te vergroten. Neem gerust contact op met jouw gemeente als je denkt dat jij hier ook gebruik van kunt maken!

Veelgestelde vragen

Op onze contactpagina staat precies aangegeven waar en wanneer we te bereiken zijn.
Vegro heeft winkels en uitleenpunten over het hele land. Kijk hier voor het volledige overzicht.
Wanneer u een vraag en/of opmerking heeft over onze producten of dienstverlening, dan horen wij het graag! Stel ons in beide gevallen gerust op de hoogte door contact met ons op te nemen.

We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden van Vegro gemeld kan worden. Vegro heeft daarom een meldregeling klokkenluiders. Via deze regeling kunnen zowel medewerkers als derde partijen (vermoedens van) misbruik en onregelmatigheden melden.
Alle vragen

Veelgestelde vragen

Laden
Laden