Filters

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die constant (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Voorbeelden van deze zorgbehoevende zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of aandoening.

Zorg vanuit de Wlz bevat het volgende:
  • Verblijf in een zorginstelling
  • Verzorging, verpleging en begeleiding
  • Geneeskundige behandeling en zorg  met betrekking tot de ziekte, stoornis of beperking
  • Fysiotherapie en tandheelkunde
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer en begeleiding naar de plaats van behandeling en verzorging
 
Om aanspraak te kunnen maken op de Wlz dient een aanvraag gedaan te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Naar aanleiding van het onderzoek van het CIZ wordt gekeken of de aanvrager in aanmerking komt. Hierbij wordt gekeken naar de volgende criteria:
  • Heeft de zorgvrager permanent toezicht nodig?
  • Is het noodzakelijk voor de zorgvrager dat er 24 uur per dag zorg in de nabijheid is?
Het gesprek om tot deze informatie te komen wordt gevoerd met de zorgvrager en/of de mantelzorger of begeleider.

Wanneer de Wlz-indicatie wordt toegekend zal de zorgvrager de beschikking krijgen over een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden