Filters

Screenen op valrisico


Vallen is de nummer één oorzaak van opgelopen letsel bij ouderen. Door te screenen op valrisico's kunnen gevaarlijke situaties, of zelfs onomkeerbaar letsel voorkomen worden. Screening houdt in dat ouderen met een verhoogd valrisico eerder herkend worden, zodat valpreventie op tijd kan worden toegepast.

Valrisicotest


Screenen op valrisico moet worden uitgevoerd door professionele zorgverleners. Dit zijn bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners van huisartsen, fysiotherapeuten, of ergotherapeuten. Om het screeningsproces effectief uit te kunnen voeren, moeten zorgverleners twee stappen doorlopen: risicoschatting en valanalyse. Tijdens de risicoschatting wordt gekeken of de cliënt in de afgelopen twaalf maanden gevallen is, en of de cliënt moeite heeft met bewegen, lopen of balans houden. Als er van beiden gevallen sprake is, dan volgt stap twee van het screenproces, namelijk de valanalyse.
 

Valanalyse


In Nederland zijn verschillende methodes beschikbaar om in kaart te brengen welke factoren het risico op vallen vergroten. Zo heeft VeiligheidNL de Valanalyse ontwikkeld, waarmee een uitgebreide risicobeoordeling in kaart kan worden gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar medicatiegebruik, visusproblemen, stabiliteits- en mobiliteitsproblemen, duizeligheid en zelfstandigheid bij dagelijkse levensverrichtingen. Op basis van deze factoren kan de zorgverlener advies op maat geven. Daarnaast heeft de Richtlijnen Database de ‘preventie van valincidenten bij ouderen’ opgesteld, waarbij onderzocht wordt wat de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico. Tot slot heeft Ergotherapie Nederland de ‘Richtlijn Valpreventie’ opgesteld. Deze dient als een handleiding voor ergotherapeuten, waarmee zij cliënten met een verhoogd valrisico kunnen adviseren en begeleiden.
 

Zelf valrisico’s herkennen


Ouderen hebben vaak neiging om de valrisicofactoren lager in te schatten, en zullen daarom ook minder snel valpreventieve maatregelen nemen. Het is dan voor de betrokkenen handig om te weten hoe valgevaar herkent kan worden. Hulp kan dan op tijd worden ingeschakeld, en maatregelen kunnen worden getroffen:
  • De zorgdrager loopt slechter dan anders.
  • De zorgdrager is bang om te vallen.
  • De schoenen van de zorgdrager zitten niet naar behoren.
  • In de woonruimte liggen losse attributen, zoals snoeren of kleedjes.
  • Het zicht van de zorgdrager is niet goed (meer).
  • De woonruimte is slecht verlicht en/of de meubels zijn onstabiel.

Wilt u weten op welke manier u het huis valpreventie-veilig kunt maken? Lees dan dit document

Checklist AMC valpreventie
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden