Alles over het Persoonsgebonden Budget (PGB) in Nederland

Als je te maken hebt met fysieke of mentale beperkingen en ondersteuning nodig hebt, dan kun je in Nederland gebruik maken van het Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Maar wat houdt dit precies in? En hoe werkt het? 

Wat is een PGB?

Een PGB is een geldbedrag dat je kunt krijgen om zelf zorg en ondersteuning in te kopen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of begeleiding. Met een PGB kun je zelf kiezen welke zorgverlener of organisatie jouw ondersteuning biedt.

Het is belangrijk dat het persoonsgebonden budget niet enkel als een budget wordt gezien, maar mensen helpt om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. Naast eigen regie over de inkoop van het soort zorg, geeft een PGB dus ook eigen regie over de invulling van het leven.

Verschillende soorten PGB: welke past bij jouw zorgbehoefte?

Er bestaan verschillende soorten PGB, namelijk:

  • PGB voor jeugdhulp: Dit budget is bedoeld voor kinderen en jongeren die behoefte hebben aan zorg, hulp of ondersteuning.
  • PGB vanuit de Wmo: Dit budget is bedoeld voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben in en rondom hun huis.
  • PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw): Dit budget is bedoeld voor mensen die thuisverpleging of persoonlijke verzorging nodig hebben.
  • PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz): Dit budget is bedoeld voor mensen die intensieve langdurige zorg nodig hebben.

"

Met een PGB kun je zelf kiezen welke zorgverlener of organisatie jouw zorgondersteuning biedt.

Hoe werkt het PGB binnen de WMO?

Als je denkt dat een PGB passend is voor jouw situatie, dan kun je dit aanvragen via de WMO bij de gemeente waarin je woont. Hierbij wordt gekeken naar jouw persoonlijke situatie en behoeften. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je een budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen.

Het is belangrijk om te weten dat er ook verantwoordelijkheden komen kijken bij het hebben van een PGB. Zo moet je bijvoorbeeld zelf contracten opstellen met zorgverleners en alle facturen goed bewaren. Ook moet je verantwoording afleggen tegenover de gemeente over hoe het budget besteed wordt.

PGB of zorg in natura?

Naast het persoonsgebonden budget bestaat er ook zorg in natura. Bij deze vorm van zorg hoeft de zorgvrager geen administratieve taken op zich te nemen. De zorgaanbieder wordt toegewezen en de administratie rondom de zorg wordt gedaan zonder dat de zorgvrager hiermee belast wordt. De zorgvrager kan samen met de zorgaanbieder afspreken wanneer en welke zorg hij of zij ontvangt.

Het belangrijkste verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget is dat bij eerstgenoemde geen administratieve verantwoordelijkheden komen kijken. Het nadeel hiervan is echter dat de keuzevrijheid van de zorgvrager beperkter is, omdat er een specifieke zorgaanbieder wordt toegewezen.

Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (WLZ) is bedoeld voor mensen die constant intensieve zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Zorg vanuit de WLZ omvat onder andere het verblijf in een zorginstelling, verzorging, verpleging en begeleiding, geneeskundige behandeling en het verstrekken van medische hulpmiddelen.

Om aanspraak te maken op de WLZ , moet er een aanvraag worden ingediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal vervolgens onderzoeken of de zorgvrager voldoet aan de criteria voor permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in nabijheid. 

Als de WLZ-indicatie wordt toegekend, kan de zorgvrager kiezen tussen persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Het gesprek hierover wordt gevoerd met de zorgvrager en/of mantelzorger/begeleider.

Waar kun je terecht voor meer informatie over het PGB?

Met een persoonsgebonden budget heb je als hulpbehoevende meer keuzevrijheid en regie over de zorg die je nodig hebt. Benieuwd of het PGB iets voor jou kan betekenen? Dan kun je terecht bij je eigen gemeente of bij verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in maatschappelijke ondersteuning.

Veelgestelde vragen

Op onze contactpagina staat precies aangegeven waar en wanneer we te bereiken zijn.
Vegro heeft winkels en uitleenpunten over het hele land. Kijk hier voor het volledige overzicht.
Wanneer u een vraag en/of opmerking heeft over onze producten of dienstverlening, dan horen wij het graag! Stel ons in beide gevallen gerust op de hoogte door contact met ons op te nemen.

We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden van Vegro gemeld kan worden. Vegro heeft daarom een meldregeling klokkenluiders. Via deze regeling kunnen zowel medewerkers als derde partijen (vermoedens van) misbruik en onregelmatigheden melden.
Alle vragen

Veelgestelde vragen

Laden
Laden