Filters

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget waarmee iemand zelf zijn zorg kan inkopen. Dit budget is bedoeld voor mensen met een chronische beperking of ziekte. Hiermee kan de zorgvrager zelf zorgverleners inhuren voor de zorg die hij/zij nodig heeft.
Het pgb zorgt er dus voor dat de zorgvrager zelf kan beslissen welke zorg hij/zij wel of niet wil. Hierdoor kan de zorg zelf bepaald en afgestemd worden op de wensen van de zorgbehoevende.

Een persoonsgebonden budget geeft de zorgbehoevende de mogelijkheid om zorg in te kopen naar zijn/haar wensen en de behoeften. Hierdoor is het pgb een middel om zelf de regie te behouden bij het verkrijgen van zorg.
Het is belangrijk dat het persoonsgebonden budget niet enkel als een budget wordt gezien, maar mensen helpt om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Naast eigen regie over de inkoop van het soort zorg, geeft een pgb dus ook eigen regie over de invulling van het leven.

Er zijn verschillende pgb’s, namelijk:
  • Pgb voor jeugdhulp. Dit budget is bedoeld voor kinderen en jongeren die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Wmo. Dit budget is bedoeld voor mensen die hulp of ondersteuning in en rondom huis nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit budget is bedoeld voor mensen die thuis verpleging of persoonlijke verzorging nodig hebben.
  • Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit budget is bedoeld voor mensen die intensieve langdurige zorg nodig hebben.

Waar vraag ik een pgb aan?

Een pgb kan worden aangevraagd als u een indicatie heeft voor zorg of ondersteuning. De pgb wordt niet centraal geregeld, maar is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.
  • Voor een pgb voor jeugdhulp of vanuit de Wmo kunt u terecht bij de lokale gemeente
  • Voor een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u bij de zorgverzekeraar terecht
  • Voor Een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u bij een zorgkantoor terecht, welke wordt toegewezen door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
De partij waar de pgb wordt aanvraagt zal de aanvraag beoordelen. Hierbij kan om extra informatie worden gevraagd, maar deze informatie zal worden toegelicht bij het doen van de aanvraag.


Zorg in natura

Naast het persoonsgebonden budget is er ook zorg in natura. Hierbij hoeft de zorgvrager niets te regelen. De zorgaanbieder wordt toegewezen en de administratie rondom de zorg wordt gedaan, zonder daar de zorgvrager mee te belasten. De zorgvrager kan in overleg met de zorgaanbieder bepalen wanneer en welke zorg hij/zij ontvangt.

Het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget is dat er bij zorg in natura geen administratieve verantwoordelijkheden zijn. De keerzijde is echter dat de zorgvrager minder vrijheid heeft in het ontvangen van zorg, omdat er een zorgaanbieder wordt toegewezen.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden