Filters

Partnerprojecten

Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen werkt graag samen met allerlei partners om kennis op te doen uit diverse vakgebieden. We willen ons laten inspireren uit onverwachte hoeken, zodat we innovatief kunnen zijn. We gaan het gesprek aan met het onderwijs, bedrijven en andere culturen. Doordat zorg steeds toegankelijker moet worden, zullen we ook steeds meer gaan samenwerken met aanbieders van diensten. Zonder goede partners geen leerzame samenwerking!


HKU Ongeremd
Vegro onderhoudt contact met studenten aan de HKU Utrecht. Zij zijn ook aanwezig op onze Publieksacademies. Meer informatie vindt u in het vijftiende nummer van het Vegro magazine (pagina’s 28-29).


Health Hub Roden
Health Hub Roden staat midden in de wereld van medische technologie en healthy ageing. Ze vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Die verbinding maken ze door hun netwerk, kapitaal en kennis in te zetten en door het beschikbaar stellen van faciliteiten. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid werken ze aan hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.


Health Tech Yard Eindhoven
De Health Tech Yard is een proeftuin in de regio Eindhoven waar technologie, gezondheidszorg, academische kennis en het regionale MKB samenkomen. De verschillende partijen worden uitgedaagd om samen ideeën uit te werken, te testen en te ontwikkelen tot concrete innovaties. De Health Tech Yard gaat echter niet alleen over nieuwe ideeën. Zoekt u ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een prototype of een locatie om uw innovatie te testen, dan bent u bij Health Tech Yard aan het juiste adres.


TU Delft BEP
Op basis van de zakelijke wensen en mogelijkheden van een gastbedrijf formuleert iedere student een ontwerpuitdaging die goed aansluit bij zijn persoonlijke kwaliteiten. De uitdaging is in de regel gericht op het ontwikkelen van een innovatief product, dat een stap verder gaat dan de huidige productportfolio van de onderneming.

Bij het ontwerpen van het product verricht de student tevens ontwerpgericht onderzoek. Het beoogde eindresultaat is een ontwerp voor een gebruiksproduct met meerwaarde op aspecten als functionaliteit, bruikbaarheid, interactie, duurzaamheid en uitstraling. Het resultaat wordt gepresenteerd met een bondig presentatierapport, waarin ook de zakelijke meerwaarde voor het gastbedrijf wordt toegelicht.

Momenteel werkt Vegro samen met TU Delft aan het project De zorg van morgen: producten en dienstverlening rondom eigen regie, langer thuis wonen, zelfredzaamheid en participatie.


TU Delft Inclusive Design
Er bestaat geen normaal! Vegro heeft een project geïntroduceerd in het keuzevak Inclusive Design (Design for All) aan de TU Delft. Studenten zullen zich buigen over de interactie en ongemakken die nu worden ervaren bij het bezoeken van evenementen door mensen met een tijdelijke of permanente verslechterde loopfunctie. De studenten zullen door hun observaties, interviews en inclusivedesign-methoden toewerken naar nieuwe concepten of juist betere informatievoorziening om ook deze doelgroep te betrekken als reguliere bezoekers van evenementen.

We houden u op de hoogte van de resultaten zodra deze beschikbaar zijn.


Vital Regions
Het platteland functioneerde vroeger grotendeels zelfstandig, maar is tegenwoordig sterk verweven met de stedelijke economie. Dat heeft gevolgen voor onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en bestuur. Hoe houden we perifere regio's vitaal? Samen met onderzoekers, studenten en het bedrijfsleven zoekt Vital Regions naar antwoorden op deze vraag.


5Groningen
Hoe kunnen we logistieke processen in de zorg verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden werken Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen, RePoint, Vodafone, Ericsson en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen in het 5Groningen project. Het 5Groningen project realiseert via nieuwe 5G technologie beter inzicht in logistieke processen van zorginstellingen. Het doel is om die processen klantgerichter, schoner en efficiënter in te richten.

Meer informatie over het 5Groningen project vindt u op onze pagina over Logistiek en transport.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden