Filters

MantelzorgerKleindochter Sylvia staat altijd voor haar oma klaar


“Drie jaar geleden kreeg mijn oma een hersenbloeding. Zij was toen 79 jaar en al een beetje vergeetachtig; de bloeding heeft haar hersenen blijvend beschadigd. Sindsdien heb ik de rol van mantelzorger op mij genomen.

Nadat mijn oma was opgenomen in het ziekenhuis, moest ze een maand lang revalideren in een verpleeghuis. Verschrikkelijk vond ze het. Oma wilde niets van de medebewoners hebben, was erg tegendraads tegen de verpleging en vaak chagrijnig.

Toen oma weer zelfstandig naar het toilet kon, hebben we in overleg met de huisarts besloten haar naar huis te halen. Mijn gedachte was dat zij in haar eigen omgeving weer zou opvrolijken en zou opknappen. Eenmaal thuis fleurde ze inderdaad op. Maar ze zal nooit meer de oude worden.

Ik probeer er altijd voor mijn oma te zijn. Hoe fit en zorgzaam zij altijd was, hoe afhankelijk ze nu is. De rollen zijn omgedraaid. Nu sta ik ineens voor haar wasjes te draaien en eten te koken. Maar hulp van de thuiszorg hebben we niet nodig - we zorgen voor elkaar! Samen met mijn zus staan we altijd voor oma klaar en zorgen we voor haar met liefde.

Met de juiste hulpmiddelen kan oma zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is haar allergrootste wens. Op de website van Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen vond ik veel producten die deze wens konden vervullen. Omdat de keuze zo breed was, ben ik naar de winkel gegaan om het een en ander aan te schaffen. De woonconsulent is langsgekomen om advies te geven over de perfecte rollator voor mijn oma.

Gelukkig heeft ze alles zelf niet zo in de gaten. Als je vraagt hoe het met haar gaat, dan zegt ze altijd: “Het gaat goed, alleen dat lopen hè.”

Uitgelichte Producten

Veelgestelde vragen

Veel mensen weten vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn! Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Dit moet meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zijn.
In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Een groot deel van deze mensen is zich er niet van bewust dat hij of zij mantelzorger is. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij verlenen zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen. Mantelzorg omvat niet de alledaagse zorg van gezinsleden voor elkaar, bijvoorbeeld voor een gezond kind.
 
Van de mantelzorgers zorgt:
•15% voor hun partner
•39% voor hun (schoon)ouder
•9% voor hun (stief- of pleeg)kind
•17% voor een ander familielid
•19% voor een kennis, vriend, buurman/buurvrouw
•1% voor andere personen
 
81% van de mantelzorg wordt gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden van de mantelzorgers, meestal aan uitwonende ouders.
 
Leeftijden geslacht van mantelzorgers:
•18-34 jaar 16 %
•35-44 jaar 22 %
•45-54 jaar 32 %
•55-64 jaar 17 %
•65-74 jaar 9 %
•> 75 jaar 4 %
 
Mannen vormen 42% van de mantelzorgers, vrouwen 58%.
Nederland kent 2,6 miljoen mantelzorgers die gemiddeld 15 uur per week mantelzorg verlenen. Ongeveer één op de acht werknemers verleent mantelzorg. De combinatie van werk en zorg kan zwaar vallen en wordt door ongeveer de helft van de mantelzorgers als moeilijk ervaren. Dat kan leiden tot overbelasting. Mantelzorgers melden zich soms ziek door de dubbele belasting van werk en mantelzorg. Zeker 50.000 tot 100.000 mantelzorgers stoppen met werken of gaan minder werken. Gelukkig zijn er verschillende instanties die de zwaarte van mantelzorgen kunnen verlichten.

Stichting Werk & Mantelzorg

Werkgevers worden opgeroepen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Dit levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen; de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze stichting helpt om werk en privé zoveel mogelijk in balans te houden. De stichting is te vinden via www.werkenmantelzorg.nl, maar bijvoorbeeld ook op sociale media als Facebook en Twitter.

In gesprek

Het is belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken op het werk. Zo kunnen werknemer en werkgever gezamenlijk zoeken naar oplossingen en een betere balans tussen werk en privé. Op de site van Stichting Werk & Mantelzorg staan praktijkverhalen die inspirerend kunnen zijn voor jou als mantelzorger.

Hulppunten

In heel Nederland zijn er Steunpunten Mantelzorg. Hier kunnen mantelzorgers persoonlijk terecht met al hun vragen. Voor emotionele steun, tips om mantelzorg en werk goed te combineren, praktische hulp en het regelen van vervanging kun je terecht bij deze steunpunten. Op de gemeentewebsite van jouw eigen woonplaats vindt u het dichtstbijzijnde steunpunt.

Mantelzorglijn

Voor vragen over mantelzorg naast het werk kun je telefonisch contact opnemen met de Mantelzorglijn via 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per gesprek). Bij de Mantelzorglijn kun je terecht voor informatie en advies, en kan jij jouw verhaal kwijt.
Zorgen voor een naaste kost tijd en energie. Niet alleen dat, want bij het verzorgen van een ouder, partner of andere hulpbehoevende worden ook daadwerkelijke kosten gemaakt. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers tegemoet gekomen worden.

Mantelzorgwaardering

De gemeente is wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen. Iedere gemeente doet dat echter op haar eigen manier. Raadpleeg het Wmo-loket of de website van jouw gemeente en vraag of ze jou bijvoorbeeld financieel tegemoetkomen.

Via zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en/of voor een aantal dagen vervangende mantelzorg. De beschikbaarheid en hoogte van deze vergoeding verschilt per verzekeraar en aanvullend pakket.

Het is raadzaam om bij je eigen zorgverzekeraar na te gaan of jouw pakket ruimte biedt voor vergoeding. De Consumentenbond heeft een vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekeringen voor mantelzorg gemaakt, waarin staat welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorg bieden.

Aftrekbare kosten

Wanneer je iemand verzorgt die tot hetzelfde huishouden behoort, zijn er mogelijk specifieke zorgkosten die van de belastingen afgetrokken kunnen worden. Er dient dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De belastingdienst heeft op een rijtje gezet welke kosten aftrekbaar zijn voor mantelzorgers.

Reis- en parkeerkostenvergoeding

Als je een bijstandsuitkering hebt, vergoedt de gemeente in sommige gevallen de reiskosten. Als degene die jij vervoert niet zelfstandig kan reizen als gevolg van een handicap, heb je ook recht op een gratis OV-begeleiderskaart.
 
Sommige gemeenten verlenen parkeervergunningen voor mantelzorgers. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 
Via Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wanneer de persoon die verzorgd wordt een Persoonsgebonden budget heeft, kan de mantelzorger mogelijk betaald worden vanuit dit budget. De Rijksoverheid geeft alle informatie over het aanvragen van een Persoonsgebonden budget op hun website.

Dubbele kinderbijslag

Wanneer je een lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt kind thuis verzorgt, kan jij in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank wordt uitleg gegeven over de voorwaarden rondom het aanvragen van dubbele kinderbijslag.
Mantelzorgers die zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat er wettelijke verlofregelingen bestaan en dat ze daardoor bijvoorbeeld recht hebben op vrije dagen. Ook werkgevers zijn hier vaak niet of onvolledig van op de hoogte. Hieronder lees je informatie over een aantal verschillende regelingen.
 
Calamiteitenverlof

Deze verlofregeling is bedoeld voor zeer bijzondere persoonlijke situaties waarop meteen gereageerd moet worden, zoals het overlijden van een direct familielid. Jouw werkgever is dan verplicht het salaris door te betalen. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. In jouw cao kunnen andere afspraken over calamiteitenverlof staan. Lees deze daarom goed door om te achterhalen of er andere regelingen voor jouw situatie gelden.
 
Kortdurend zorgverlof

Deze regeling is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende kinderen, ouders of een partner te geven. Je werkgever betaalt minimaal 70% van het salaris door. Zorgverlof kan meerdere keren per jaar opgenomen worden. Er geldt wel een maximum aantal uren, namelijk twee keer het aantal uren dat je per week werkt. In jouw cao kunnen andere afspraken over kortdurend zorgverlof staan. Lees deze daarom goed door om te achterhalen of er andere regelingen voor jouw situatie gelden.
 
Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is bedoeld om voor langere tijd voor jouw ernstig zieke partner, kinderen of ouders te zorgen. Jouw werkgever is niet verplicht je salaris door te betalen. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk bij de werkgever aangevraagd worden en mag maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt duren. Voor deze regeling geldt ook dat er andere afspraken over kunnen staan in jouw cao.
 
Lees meer over verlofregelingen op de website van de Rijksoverheid.
Vegro heeft verschillende producten in haar assortiment. Hierbij kun je denken aan hulpmiddelen voor in de woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. Uiteraard is er ook een assortiment voor buitenshuis beschikbaar. Bekijk ons online aanbod of kom langs in één van onze zorgwinkels voor persoonlijk advies.
Alle vragen
Relevante onderwerpen
Tips voor mantelzorgers

Zo houd u de zorgtaak beter vol

Samenwerken met professionals

Levert duidelijkheid, rust, vertrouwen, energie en veiligheid op.

Nachtrust

Voldoende slaap is belangrijk

Positieve gezondheid

U staat centraal

Handige hulpmiddelen tegen vallen

Wij geven graag tips en advies

Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden