Filters

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig hulp bieden aan naaste uit hun sociale netwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familieleden of buren. Veel mensen beseffen niet dat ze mantelzorger zijn, omdat ze de betekenis van het woord niet (goed) kennen.

Een collage van mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen

Mantelzorg betekenis: Wat is mantelzorg?


Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Deze zorg dient een niet-beroepsmatige zorgverlener minimaal acht uur per week of langer dan drie maanden te geven. Een mantelzorger verleent zorg omdat er een persoonlijke band is met de zorgvrager en verschilt daarin van een vrijwilliger, Die hoeft de hulpbehoevende namelijk niet te kennen. Vrijwilligers werken vaak vanuit een organisatie, waarbij de vrijwilliger rechten en plichten heeft.

De motivatie om hulp te bieden aan een naaste kan verschillend zijn. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een naaste te helpen. Andere vaak voorkomende redenen zijn:
 • Niemand anders is beschikbaar om de zorgvrager te helpen;
 • De zorgvrager wil graag geholpen worden door de mantelzorger in kwestie;
 • De verzorgende is de enige in de omgeving van de zorgvrager die dezorg kan bieden;
 • Het uitstellen of voorkomen van professionele zorg.
De reden voor het bieden van hulp aan zorgvragers verschilt per geval. Soms is het omdat de zorgvrager een langdurige of een tijdelijke lichamelijke beperking heeft. Ook geheugenproblemen, dementie of psychische aandoeningen zijn veel voorkomende redenen. Daarnaast kan een mantelzorger hulp bieden aan een terminaal ziek persoon, of mensen die een indicatie hebben om opgenomen te worden. De redenen om iemand zorg te bieden zijn dus heel divers en kan alle vormen van beperkingen omvatten.

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorgers kunnen op verschillende manieren hulp bieden aan de zorgbehoevende:
 • Hulp in het huishouden;
 • Hulp bij persoonlijke zorg, zoals wassen;
 • Emotionele ondersteuning;
 • Ondersteuning bij vervoer;
 • Begeleiding bij artsenbezoek;
 • Coördineren van de zorg;
 • Hulp bij het bijhouden van de administratie.

Feiten over mantelzorg in Nederland

 • Mantelzorgers geven in 81% van alle gevallen zorg buiten het eigen huishouden, het meest aan de (schoon)ouders (39%);
 • Nederland telt er ongeveer 4,4 miljoen;
 • De groep is erg divers en ook uiteenlopend qua leeftijden, vanaf 18 jaar tot en met 65+;
 • De grootste groep (circa 45%) mantelzorgers valt in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar;
 • Van de 18- tot 65-jarigen heeft vijf op de zes een betaalde baan.
Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden