Respijtzorg voor mantelzorgers

Respijtzorg voor mantelzorgers.

Respijtzorg is een tijdelijke verlichting voor mantelzorgers, waarbij de mantelzorg wordt overgedragen aan iemand anders. Respijtzorg geeft mantelzorgers de tijd en ademruimte om zich op andere dingen te concentreren, stress te verminderen en weer op te laden. 

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is vervangende mantelzorg, waarbij de mantelzorg tijdelijk wordt overgenomen. Bijvoorbeeld als de eigenlijke mantelzorger zelf ziek wordt of wat tijd voor zichzelf nodig heeft. Respijtzorg kan door vrijwilligers of door zorgprofessionals worden verleend.

Respijtzorg kun je één dag per week, één weekend per maand, of zelfs maar een paar uur overdag inzetten: je kiest zelf wat het beste past binnen je situatie en budget.

Welke soorten respijtzorg zijn er?

Respijtzorg kan op verschillende manieren worden ingevuld, maar is bedoeld om je een pauze te geven van je verantwoordelijkheden als verzorger. 

Er bestaan verschillende soorten vervangende mantelzorg. De twee belangrijkste zijn:

  • Dag- en logeeropvang
  • Hulp aan huis

"

Respijtzorg kun je één dag per week, één weekend per maand, of zelfs maar een paar uur overdag inzetten: je kiest zelf wat het beste past binnen je situatie en budget.

Respijtzorg: dag- en logeeropvang

Er bestaan verschillende vormen van dag- en logeeropvang voor kinderen, volwassenen en ouderen. Bij dagbesteding kun je bijvoorbeeld denken aan cursussen of verschillende creatieve activiteiten. Bij een logeeropvang zit hier ook een overnachting (of meerdere overnachtingen) bij.

Respijtzorg: hulp aan huis

Heb je thuis een paar extra handen nodig? Vraag dan hulp uit je eigen omgeving of uit de omgeving van degene waarvoor je zorgt. Denk bijvoorbeeld aan de buren. Zijn die niet beschikbaar, dan kun je bij Stichting Handen in Huis terecht. Hier vind je meer informatie over het regelen van vervangende zorg. Bij professionele hulp kun je denken aan extra tijd van de thuiszorg of wijkverpleging.


Respijtzorg helpt de mantelzorger.

Respijtzorg aanvragen: vergoedingen en kosten

Extra (professionele) hulp kan ook extra kosten met zich meebrengen. Hoeveel dat precies is hangt af van je persoonlijke situatie. Hetzelfde geldt voor hoeveel daarvan door je zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit wordt ‘Mantelzorgvergoeding’ genoemd: regelingen en vergoedingen waarop je als mantelzorger aanspraak kunt maken – en hoe je ze kunt aanvragen.

Interessant voor jou?

€ 84,99
PRODUCTTILE
€ 95,00
PRODUCTTILE
€ 149,00
PRODUCTTILE
€ 69,99
PRODUCTTILE

Veelgestelde vragen

Veel mensen weten vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn! Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Dit moet meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zijn.
In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Een groot deel van deze mensen is zich er niet van bewust dat hij of zij mantelzorger is. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij verlenen zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen. Mantelzorg omvat niet de alledaagse zorg van gezinsleden voor elkaar, bijvoorbeeld voor een gezond kind.
 
Van de mantelzorgers zorgt:
•15% voor hun partner
•39% voor hun (schoon)ouder
•9% voor hun (stief- of pleeg)kind
•17% voor een ander familielid
•19% voor een kennis, vriend, buurman/buurvrouw
•1% voor andere personen
 
81% van de mantelzorg wordt gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden van de mantelzorgers, meestal aan uitwonende ouders.
 
Leeftijden geslacht van mantelzorgers:
•18-34 jaar 16 %
•35-44 jaar 22 %
•45-54 jaar 32 %
•55-64 jaar 17 %
•65-74 jaar 9 %
•> 75 jaar 4 %
 
Mannen vormen 42% van de mantelzorgers, vrouwen 58%.
Nederland kent 2,6 miljoen mantelzorgers die gemiddeld 15 uur per week mantelzorg verlenen. Ongeveer één op de acht werknemers verleent mantelzorg. De combinatie van werk en zorg kan zwaar vallen en wordt door ongeveer de helft van de mantelzorgers als moeilijk ervaren. Dat kan leiden tot overbelasting. Mantelzorgers melden zich soms ziek door de dubbele belasting van werk en mantelzorg. Zeker 50.000 tot 100.000 mantelzorgers stoppen met werken of gaan minder werken. Gelukkig zijn er verschillende instanties die de zwaarte van mantelzorgen kunnen verlichten.

Stichting Werk & Mantelzorg

Werkgevers worden opgeroepen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Dit levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen; de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze stichting helpt om werk en privé zoveel mogelijk in balans te houden. De stichting is te vinden via www.werkenmantelzorg.nl, maar bijvoorbeeld ook op sociale media als Facebook en Twitter.

In gesprek

Het is belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken op het werk. Zo kunnen werknemer en werkgever gezamenlijk zoeken naar oplossingen en een betere balans tussen werk en privé. Op de site van Stichting Werk & Mantelzorg staan praktijkverhalen die inspirerend kunnen zijn voor jou als mantelzorger.

Hulppunten

In heel Nederland zijn er Steunpunten Mantelzorg. Hier kunnen mantelzorgers persoonlijk terecht met al hun vragen. Voor emotionele steun, tips om mantelzorg en werk goed te combineren, praktische hulp en het regelen van vervanging kun je terecht bij deze steunpunten. Op de gemeentewebsite van jouw eigen woonplaats vindt u het dichtstbijzijnde steunpunt.

Mantelzorglijn

Voor vragen over mantelzorg naast het werk kun je telefonisch contact opnemen met de Mantelzorglijn via 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per gesprek). Bij de Mantelzorglijn kun je terecht voor informatie en advies, en kan jij jouw verhaal kwijt.
Zorgen voor een naaste kost tijd en energie. Niet alleen dat, want bij het verzorgen van een ouder, partner of andere hulpbehoevende worden ook daadwerkelijke kosten gemaakt. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers tegemoet gekomen worden.

Mantelzorgwaardering

De gemeente is wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen. Iedere gemeente doet dat echter op haar eigen manier. Raadpleeg het Wmo-loket of de website van jouw gemeente en vraag of ze jou bijvoorbeeld financieel tegemoetkomen.

Via zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en/of voor een aantal dagen vervangende mantelzorg. De beschikbaarheid en hoogte van deze vergoeding verschilt per verzekeraar en aanvullend pakket.

Het is raadzaam om bij je eigen zorgverzekeraar na te gaan of jouw pakket ruimte biedt voor vergoeding. De Consumentenbond heeft een vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekeringen voor mantelzorg gemaakt, waarin staat welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorg bieden.

Aftrekbare kosten

Wanneer je iemand verzorgt die tot hetzelfde huishouden behoort, zijn er mogelijk specifieke zorgkosten die van de belastingen afgetrokken kunnen worden. Er dient dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De belastingdienst heeft op een rijtje gezet welke kosten aftrekbaar zijn voor mantelzorgers.

Reis- en parkeerkostenvergoeding

Als je een bijstandsuitkering hebt, vergoedt de gemeente in sommige gevallen de reiskosten. Als degene die jij vervoert niet zelfstandig kan reizen als gevolg van een handicap, heb je ook recht op een gratis OV-begeleiderskaart.
 
Sommige gemeenten verlenen parkeervergunningen voor mantelzorgers. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 
Via Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wanneer de persoon die verzorgd wordt een Persoonsgebonden budget heeft, kan de mantelzorger mogelijk betaald worden vanuit dit budget. De Rijksoverheid geeft alle informatie over het aanvragen van een Persoonsgebonden budget op hun website.

Dubbele kinderbijslag

Wanneer je een lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt kind thuis verzorgt, kan jij in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank wordt uitleg gegeven over de voorwaarden rondom het aanvragen van dubbele kinderbijslag.
Alle vragen

Veelgestelde vragen

Laden
Laden