Mantelzorgvergoeding

Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.

De mantelzorgvergoeding is een financieel steunprogramma voor mensen die onbetaalde zorg aan naasten verlenen. Ben je 18 of ouder en verleen je minstens drie maanden lang meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg? Dan kun je in aanmerking komen voor de vergoeding.

Wat is mantelzorgvergoeding?

Mantelzorgvergoeding biedt financiële steun aan mensen die onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, die niet hun echtgenoot of partner is. Je kunt een aanvraag voor mantelzorgvergoeding indienen als je ouder bent dan 18 jaar en in Nederland woont.

Daarnaast moet je meer dan acht uur per week zorg verlenen, voor een periode van minimaal zes maanden. Op het moment van aanvragen moet je al meer dan drie maanden mantelzorg hebben verleend, alvorens je in aanmerking komt.

Waar is de mantelzorgvergoeding voor bedoeld?

Een mantelzorgvergoeding is bedoeld voor de dagen dat je:

 1. Vervangende mantelzorg moet regelen (bijvoorbeeld omdat je ziek bent);
 2. Een mantelzorgcursus wil volgen;
 3. Een mantelzorgmakelaar om hulp wil vragen (iemand die de regeltaken van je overneemt zodat je minder druk ervaart).

Voorwaarden voor de mantelzorgvergoeding

Wil je in aanmerking komen voor een mantelzorgvergoeding, dan zijn er wel een aantal dingen om rekening mee te houden:

 • Zorg voor een aanvullende verzekering en controleer je polisvoorwaarden. Alleen een basisverzekering vergoed de kosten voor mantelzorg niet.
 • Zorgverzekeraars kunnen extra voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een speciale stichting worden geregeld.
 • Voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering is het eigen risico niet van toepassing.

Hoe kun je mantelzorgtoeslag aanvragen?

Een aanvraag voor een vergoeding kun je bij je zorgverzekeraar aanvragen. Dit kan in de meeste gevallen online. Op het aanvraagformulier vul je wat basisinformatie over jezelf en de zorgbehoevende in, alsmede documentatie van je uitgaven.

Op Zorgwijzer, een onafhankelijke vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen, kun je een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vinden.

Welke mantelzorgkosten zijn aftrekbaar voor de belasting?

Zorg je voor iemand die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden? In dit geval zijn er misschien speciale zorgkosten waar minder belasting over betaald hoeft te worden. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst heeft deze voorwaarden  op een rijtje gezet. 

Welke andere vergoedingen en subsidies voor mantelzorgers zijn er?

Behalve de vergoedingen bij de verzekering zijn er, wat afhangt van jouw precieze situatie, ook andere vergoedingen waarop je recht kunt hebben:

 • Een zorgbehoevende kan een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget (pgb) . Dit is een bedrag waarmee de zorgbehoevende zelf hulp (zorg) kan inkopen.  
 • Zorg je thuis voor je kind en neemt dit veel tijd in beslag? Dan heb je misschien recht op dubbele kinderbijslag. Deze onkostenvergoeding is alleen bedoeld voor de (extra) kosten voor de opvoeding en verzorging van je kind. Je vraagt de extra kinderbijslag aan bij de  Sociale Verzekeringsbank  
 • Ben je mantelzorger en woon je samen met iemand die voor langere tijd is opgenomen in een (zorg)instelling? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de reiskosten af te trekken van de belasting. Meer informatie hierover kun je vinden op de  website van de Belastingdienst 
 • Er zijn gemeenten die een mantelzorger een parkeervergunning geven, wanneer de zorgvrager in een buurt woont waar dit verplicht is. Vraag je gemeente naar de mogelijkheden. 
 • Als mantelzorger kun je ook recht hebben op een gratis OV-begeleiderskaart van Argonaut  
Mantelzorgers kunnen vergoeding aanvragen.

Wanneer heb je als mantelzorger recht op zorgverlof?

Om mantelzorgers minder last te laten hebben van de combinatie tussen werk en zorg, kan hij of zij bij de werkgever vragen om een verlofregeling. Er zijn bestaan drie wettelijke regelingen waarop je als mantelzorger recht kunt hebben: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Je hebt recht op dit verlof wanneer je zorgt voor:

 1. Je kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
 2. Andere familieleden die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een oom die bij je inwoont);
 3. Vrienden en bekenden, maar alleen als jij de enige bent die de zorgbehoevende de vereiste zorg kunt geven.

Mantelzorg en calamiteitenverlof

Is de persoon waarvoor je zorgt plotseling ziek en moet je direct verlof opnemen? Dan kun je recht hebben op het calamiteitenverlof. Dit verlof duurt zo lang als nodig is, om de belangrijkste zaken te regelen; of dat nu een paar uur of een paar dagen duurt. Calamiteitenverlof neem je op na overleg met je werkgever.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd wanneer je een zieke in je naaste omgeving wil verzorgen. De lengte van dit type zorgverlof is maximaal twee keer het aantal arbeidsuren dat in je contract staat. Werk je bijvoorbeeld 40 uur per week, dan kun je per jaar maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof inzetten.

Kortdurend zorgverlof geeft je recht op 70% van je salaris. Het inzetten van kortdurend zorgverlof moet je zo snel mogelijk bij je werkgever te melden. Houd er rekening mee dat de werkgever je (ook achteraf) om bewijs kan vragen, waarmee je laat zien dat je aanvraag klopt.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kun je aanvragen wanneer je voor iemand zorgt die langdurig ziek of hulpbehoevend is. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de door jou verzorgde hulp noodzakelijk is en dat jij de enige bent die de zorg kan geven. De maximale lengte van het langdurend zorgverlof is 6 keer het aantal arbeidsuren per week die in je contract staat. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, kun je maximaal 240 uur langdurend zorgverlof per jaar inzetten. 

Je moet je werkgever minstens twee weken voorafgaand schriftelijk informeren over het verlof. Tijdens het langdurend zorgverlof heb je geen recht op het ontvangen van je loon.

Wettelijke regelingen en je cao

Elke werknemer heeft recht op calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend ziekteverlof, omdat het wettelijke afspraken zijn. Wel kunnen er in jouw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) andere afspraken of voorwaarden staan. De afspraken in jouw cao gaan altijd voor de wettelijke regelingen, ook als de cao nadeliger is.

"

Mantelzorgvergoeding biedt financiële tegemoetkoming aan mensen die onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, die niet hun echtgenoot of partner is.

Wat is het Mantelzorgcompliment (en hoe dien ik die in)?

Het 'Mantelzorgcompliment' is een blijk van waardering voor de goede zorgen van een mantelzorger. Sinds 2015 heet het de 'Mantelzorgwaardering'. Dit compliment voor mantelzorgers wordt gegeven door gemeenten. Elke gemeente krijgt budget hiervoor.

Iedere gemeente mag dit budget zelf uitgeven, waardoor de invulling per gemeente kan verschillen. Sommige gemeenten bieden mantelzorgers een geldbedrag aan, waar in andere gemeenten een beloning in natura wordt geschonken. Denk bijvoorbeeld aan een bos bloemen of een speciaal voor de mantelzorger georganiseerde bijeenkomst.

Wil je een Mantelzorgwaardering voor iemand aanvragen? Doe dit dan bij de gemeente waarin de mantelzorger woonachtig is. Het Steunpunt Mantelzorg of een andere welzijnsorganisatie regelt meestal de aanmelding en de uitreiking van het compliment.

Ons assortiment

€ 299,00
PRODUCTTILE
€ 89,99
PRODUCTTILE
€ 9,99
PRODUCTTILE
€ 49,99
PRODUCTTILE

Veelgestelde vragen

Veel mensen weten vaak niet eens dat ze mantelzorger zijn! Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Dit moet meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zijn.
In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers. Een groot deel van deze mensen is zich er niet van bewust dat hij of zij mantelzorger is. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij verlenen zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen. Mantelzorg omvat niet de alledaagse zorg van gezinsleden voor elkaar, bijvoorbeeld voor een gezond kind.
 
Van de mantelzorgers zorgt:
•15% voor hun partner
•39% voor hun (schoon)ouder
•9% voor hun (stief- of pleeg)kind
•17% voor een ander familielid
•19% voor een kennis, vriend, buurman/buurvrouw
•1% voor andere personen
 
81% van de mantelzorg wordt gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden van de mantelzorgers, meestal aan uitwonende ouders.
 
Leeftijden geslacht van mantelzorgers:
•18-34 jaar 16 %
•35-44 jaar 22 %
•45-54 jaar 32 %
•55-64 jaar 17 %
•65-74 jaar 9 %
•> 75 jaar 4 %
 
Mannen vormen 42% van de mantelzorgers, vrouwen 58%.
Nederland kent 2,6 miljoen mantelzorgers die gemiddeld 15 uur per week mantelzorg verlenen. Ongeveer één op de acht werknemers verleent mantelzorg. De combinatie van werk en zorg kan zwaar vallen en wordt door ongeveer de helft van de mantelzorgers als moeilijk ervaren. Dat kan leiden tot overbelasting. Mantelzorgers melden zich soms ziek door de dubbele belasting van werk en mantelzorg. Zeker 50.000 tot 100.000 mantelzorgers stoppen met werken of gaan minder werken. Gelukkig zijn er verschillende instanties die de zwaarte van mantelzorgen kunnen verlichten.

Stichting Werk & Mantelzorg

Werkgevers worden opgeroepen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Dit levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer. Hiertoe is een stichting in het leven geroepen; de Stichting Werk & Mantelzorg. Deze stichting helpt om werk en privé zoveel mogelijk in balans te houden. De stichting is te vinden via www.werkenmantelzorg.nl, maar bijvoorbeeld ook op sociale media als Facebook en Twitter.

In gesprek

Het is belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken op het werk. Zo kunnen werknemer en werkgever gezamenlijk zoeken naar oplossingen en een betere balans tussen werk en privé. Op de site van Stichting Werk & Mantelzorg staan praktijkverhalen die inspirerend kunnen zijn voor jou als mantelzorger.

Hulppunten

In heel Nederland zijn er Steunpunten Mantelzorg. Hier kunnen mantelzorgers persoonlijk terecht met al hun vragen. Voor emotionele steun, tips om mantelzorg en werk goed te combineren, praktische hulp en het regelen van vervanging kun je terecht bij deze steunpunten. Op de gemeentewebsite van jouw eigen woonplaats vindt u het dichtstbijzijnde steunpunt.

Mantelzorglijn

Voor vragen over mantelzorg naast het werk kun je telefonisch contact opnemen met de Mantelzorglijn via 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per gesprek). Bij de Mantelzorglijn kun je terecht voor informatie en advies, en kan jij jouw verhaal kwijt.
Zorgen voor een naaste kost tijd en energie. Niet alleen dat, want bij het verzorgen van een ouder, partner of andere hulpbehoevende worden ook daadwerkelijke kosten gemaakt. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers tegemoet gekomen worden.

Mantelzorgwaardering

De gemeente is wettelijk verplicht mantelzorgers te waarderen. Iedere gemeente doet dat echter op haar eigen manier. Raadpleeg het Wmo-loket of de website van jouw gemeente en vraag of ze jou bijvoorbeeld financieel tegemoetkomen.

Via zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en/of voor een aantal dagen vervangende mantelzorg. De beschikbaarheid en hoogte van deze vergoeding verschilt per verzekeraar en aanvullend pakket.

Het is raadzaam om bij je eigen zorgverzekeraar na te gaan of jouw pakket ruimte biedt voor vergoeding. De Consumentenbond heeft een vergelijkingsoverzicht voor aanvullende zorgverzekeringen voor mantelzorg gemaakt, waarin staat welke zorgverzekeraars vergoedingen voor mantelzorg bieden.

Aftrekbare kosten

Wanneer je iemand verzorgt die tot hetzelfde huishouden behoort, zijn er mogelijk specifieke zorgkosten die van de belastingen afgetrokken kunnen worden. Er dient dan wel aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. De belastingdienst heeft op een rijtje gezet welke kosten aftrekbaar zijn voor mantelzorgers.

Reis- en parkeerkostenvergoeding

Als je een bijstandsuitkering hebt, vergoedt de gemeente in sommige gevallen de reiskosten. Als degene die jij vervoert niet zelfstandig kan reizen als gevolg van een handicap, heb je ook recht op een gratis OV-begeleiderskaart.
 
Sommige gemeenten verlenen parkeervergunningen voor mantelzorgers. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
 
Via Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wanneer de persoon die verzorgd wordt een Persoonsgebonden budget heeft, kan de mantelzorger mogelijk betaald worden vanuit dit budget. De Rijksoverheid geeft alle informatie over het aanvragen van een Persoonsgebonden budget op hun website.

Dubbele kinderbijslag

Wanneer je een lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt kind thuis verzorgt, kan jij in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank wordt uitleg gegeven over de voorwaarden rondom het aanvragen van dubbele kinderbijslag.
Alle vragen

Veelgestelde vragen

Laden
Laden