Filters

Alles over indicaties


Heb jij of heeft iemand in jouw directe omgeving voor lange tijd zorg nodig? Dan moet je een ‘indicatie’ hebben. Hiermee krijg je toestemming om deze zorg aan te vragen en te krijgen. In dit artikel lees je alles over de verschillende indicaties in Nederland. Ook hebben we de veertien belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

Ben je (huis)arts en wil je medische (zorg)hulpmiddelen aanvragen voor jouw cliënt? Gebruik het Aanvraagformulier Medische Indicatie Zorghulpmiddelen.


Hoe moet ik een indicatie aanvragen? 


Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt welke zorg en hoeveel zorg jij nodig hebt. Dit wordt uitgelegd en opgeschreven in een ‘indicatiebesluit’. Als je bijvoorbeeld voor lange tijd verzorging thuis nodig hebt, moet je dus altijd eerst een zorgindicatie aanvragen.  

Vraag het aan je huisarts of verpleegkundige 

Gaat het thuis echt niet meer? Dan kun je dat het beste met de huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. Je kunt de huisarts of verpleegkundige toestemming geven (‘machtigen’) om de opname in het verpleeghuis aan te vragen, of voor lange tijd zorg thuis te regelen.  

Zelf een aanvraag indienen 

Je kunt ook zelf de aanvraag voor een zorgindicatie aanvragen. Dat kan online of per post. Je moet dan een aantal vragen invullen, bijvoorbeeld over je gezondheid en persoonlijke situatie. Ook moet je verschillende documenten opsturen, zoals de diagnose van je arts. Heb je hulp nodig bij het invullen? Vraag je gemeente om hulp!


Wat is een Wmo-indicatie? 


Nederlandse gemeenten hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Deze hulp wordt gegeven door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In ons artikel ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)’ lees je er alles over. 

‘Indicatie’ en ‘contra-indicatie’ in de geneeskunde 

In de geneeskunde heeft het woord ‘indicatie’ een iets andere betekenis, namelijk dat er een aanwijzing is dat er iets met een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt moet gebeuren. Er kan een indicatie zijn voor een geneesmiddel, maar ook voor een bepaalde behandeling, extra onderzoek of doorsturen naar een specialist. Bij sommige aandoeningen, ziektes of klachten kan het gebruik van bepaalde medicijnen de aandoening, ziekte of klacht juist erger worden. Als geneesmiddelen juist NIET mogen worden gebruikt wordt dat een ‘contra-indicatie’ genoemd. Bekende voorbeelden van contra-indicaties zijn suikerziekte en een hoge bloeddruk. 

De 14 belangrijkste indicaties 1. Wlz-indicatie  


Deze indicatie heb je nodig als je recht wil hebben op de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld voor een plek in een instelling, zoals een verpleeghuis.

2. CIZ-indicatie


Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt welke zorg en hoeveel zorg jij nodig hebt. ‘CIZ-indicatie’ wordt vaak gebruikt als iemand eigenlijk een Wlz-indicatie bedoelt.

3. ZZP-indicatie


De term 'zorgzwaartepakket' (ZZP) bestaat niet meer, maar werd tot 2015 gebruikt om aan te geven welk type zorg iemand nodig heeft. Nu heet dit een ‘zorgprofiel’.  

4. AWBZ-indicatie


De term Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaat niet meer, maar werd tot 2015 gebruiktDit heet nu de Wet langdurige zorg (Wlz). 

5. Bopz-indicatie


In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat wanneer iemand wel en niet tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Opname via de Wet Bopz mag alleen in speciaal daarvoor aangewezen instellingen of afdelingen.  

6. GUO-indicatie


Als je zwanger bent en er medische redenen zijn om je baby verder te onderzoeken kun je een indicatie voor geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) aanvragen.

7. Pgb-indicatie


Als je hulp of zorg nodig hebt kun je een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgen. Daarvoor moet eerst worden bepaald welke zorg jij precies nodig hebt en op welke wet je recht kunt maken (bijvoorbeeld de Wmo of Wlz).

8. LGF-indicatie


De leerlinggebonden financiering (LGF) wordt ook wel eens een rugzak genoemd. Dit is een extra budget voor kinderen met een beperking of handicap binnen het standaard onderwijs.

9. LVG-indicatie


LVG staat voor licht verstandelijk gehandicapt. Jongeren tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen integrale behandelzorg ontvangen. Om recht op de Wlz te kunnen hebben wordt eerst een LVG-zorgprofiel gemaakt.

10. ELV-indicatie


Als jij tijdelijk in een zorginstelling moet worden opgenomen heet dat een eerstelijnsverblijf (ELV). Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. 

11. GRZ-indicatie


Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een vorm van zorg waarbij verblijf nodig is. Deze zorg is speciaal bedoeld voor kwetsbare ouderen.

12. LGF-indicatie


Als je een indicatie hebt voor zorg met verblijf, maar niet in een instelling wil wonen, kun je ervoor kiezen de volledig pakket thuis (vpt) indicatie in te zetten. Bijvoorbeeld om naar een thuissituatie of naar een zorginstelling met weinig mensen te gaan.  

13. Ptz-indicatie


Een indicatie voor palliatief terminale zorg (ptz) is bedoeld voor mensen met een levensbedreigende ziekte. Zo kan er in de laatste levensfase zorg worden geboden om er minder last van te hebben. 

14. Ggz-indicatie


Tot 2021 moest je voor psychische problemen die al langere tijd hetzelfde blijven een indicatie aanvragen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Vanaf 2021 is deze wet veranderd en valt een deel van deze zorg onder de Wlz.


Kunnen we jou helpen?


Vond je dit artikel interessant? Kijk dan ook eens bij onze andere artikelen. Heb je nog vragen over dit artikel of over een van onze producten? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice via 0900 288 77 66. We helpen je graag!

Nieuwsbrief
Geef uw e-mailadres op en ontvang onze gratis nieuwsbrief.
Laden
Laden